Talen

Het onderstaande overzicht refereert alleen aan de brontaal, de taal van waaruit het werk vertaald is. Dit hoeft niet altijd dezelfde taal te zijn als waarin het werk oorspronkelijk is geschreven, de zogenaamde originele taal.
Vertalingen uit tweede hand staan expliciet aangegeven met de aanduiding ’brontaal’ in de bibliografie van de vertaler. In sommige gevallen is er sprake van een derde taal als tussenfase tussen de originele en de doeltaal. Dit is aangegeven met de aanduiding 'tussentaal' in de bibliografie.