Andere vertalerslexica

Het Zweedse vertalerslexicon, geïnitieerd door Lars Kleberg, was het eerste vertalerslexicon en heeft als voorbeeld gediend voor de andere vertalerslexica. Het lexicon werd in 2009 gelanceerd en werd tot 2018 uitgegeven door de bibliotheek van de Södertörn University. Vanaf mei 2018 wordt het door Litteraturbanken (The Swedish Literature Bank) gepubliceerd.

Daarna volgden het Germersheimer vertalerslexicon (Duitstalig gebied) en het Deense vertalerslexicon. Het Germersheimer vertalerslexicon wordt uitgegeven door Arbeitsstelle Germersheimer Übersetzerlexikon (Translations-, Sprach- und Kulturwissenschaft Arbeitsbereich Interkulturelle Germanistik in Germersheim) van de Johannes Gutenberg-Universität Main en staat onder leiding van Andreas F. Kelletat en Aleksey Tashinskiy. Het Deense vertalerslexicon is een iniatief, naar het Zweedse voorbeeld, van Anne Marie Bjerg. Het lexicon wordt geredigeerd door de vertalers  Rasmus Hastrup en Morten Visby.
Het derde vertalerslexicon in Scandinavië is het Noorse, dat in 2016 werd opgezet en in 2017 online werd gezet. Het Noorse lexicon wordt gepubliceerd door de Noorse vertalersvereniging en werd samen met de Universiteit van Oslo en de Nationale Bibliotheek ontwikkeld.
In Turkije is eveneens een vertalerslexicon in de maak.