Vertaalprijzen

In navolging van literaire prijzen zijn vertaalprijzen een belangrijk instrument om uitmuntende literaire vertalers, en hun vertalingen, in de schijnwerpers te zetten en te belonen voor hun werk. De volgende prijzen zijn bekend voor vertalers in het Nederlandse taalgebied;

Martinus Nijhoff Vertaalprijs (sinds 1953)
Jaarlijkse prijs voor de beste vertaling van een literair werk uit of naar het Nederlands, ingesteld door het Prins Bernhard Cultuurfonds.

Filter Vertaalprijs (sinds 2007)
Jaarlijkse prijs voor de meest bijzondere vertaalprestatie van het afgelopen kalenderjaar naar het Nederlands, toegekend door Stichting Filter.

Nederlands Letterenfonds Vertaalprijzen (sinds 2010)
Prijzen voor vertalers die zich onderscheiden door zowel de hoge kwaliteit van hun vertaaloeuvre als door hun inzet als ambassadeur voor een bepaald taalgebied of genre en/of het literair vertalen in het algemeen. In de oneven jaren wordt een vertaler in het Nederlands bekroond en in de even jaren zijn er twee winnaars; een vertaler in en een vertaler uit het Nederlands.

Fonds voor de Letteren Vertaalprijzen (2005-2009)
Jaarlijkse prijs voor twee vertalers vanwege hun bijzondere verdiensten voor de kwaliteit en diversiteit van de literatuur in Nederlandse vertaling. Deze prijs ging in 2010 op in de Nederlands Letterenfonds Vertalersprijzen.

Aleida Schot-prijs (sinds 1981)
Tweejaarlijke prijs voor literaire vertalingen uit een van de Slavische talen in het Nederlands.

Amy van Markenprijs (sinds 2006)
Tweejaarlijkse prijs voor een uitmuntende recent uitgekomen literaire vertaling uit een van de Scandinavische talen.

Dr. Elly Jaffé Prijs (sinds 2001)
Driejaarlijkse prijs voor de beste vertaling van een Frans literair werk in het Nederlands.

Nella Voss-Del Mar Vertaalprijs (sinds 1987)
Onregelmatig uitgereikte prijs voor literaire vertalingen uit het Nederlands naar het Italiaans of uit het Italiaans naar het Nederlands.

Obe Postma-prijs (sinds 1984)
Vierjaarlijks uitgereikte prijs voor literaire vertalingen van en naar het Fries, die tot nu toe twee maal is uitgereikt aan vertalers die werken vanuit het Fries naar het Nederlands hebben vertaald.

Europese Literatuurprijs (sinds 2011)
Jaarlijkse prijs voor de beste roman die in het voorgaande jaar uit een Europese taal in het Nederlands is vertaald. De prijs geldt voor zowel de auteur als de vertaler.

Dioraphte Literatour Prijs (sinds 2010, tot 2015 onder naam Dioraphte Jongerenliteratuur Prijs)
Jaarlijkse Vlaams-Nederlandse literaire prijzen voor het beste boek voor jongeren, met de categorieën Oorspronkelijk Nederlands en Vertaald.