Vertalers
Vanuit de coulissen voor het voetlicht

Het Vertalerslexicon maakt Nederlandse cultuurbemiddelaars zichtbaar en geeft inzicht in de rol van vertalingen in het literaire en culturele leven van het Nederlandse taalgebied.

Een groot deel van onze literatuur komt tot stand via vertalingen en door de inspanningen van de vertalers en cultuurbemiddelaars, die lang een ondergeschikte rol speelden in de nationale (literatuur)geschiedenis. In het Vertalerslexicon voor het Nederlandstalig gebied worden de vertalers in de schijnwerpers gezet met een biografie, portret en een bibliografie. De open access database wordt doorlopend aangevuld met nieuwe artikelen en is continu in ontwikkeling.
Meer informatie over het Vertalerslexicon >>


NIEUWE ARTIKELEN

Help mee om vertalers in de schijnwerpers te zetten.
Het Vertalerslexicon is altijd op zoek naar auteurs voor artikelen over vertalers en diverse thema’s.

Voor meer informatie, zie hier >>

Cora Polet, 1930-2016

Cora Minnema-Appel (Cora Polet) werd per toeval vertaler en ze heeft in de loop der jaren door hard en consciëntieus werken een vertaaloeuvre opgebouwd dat getuigt van uitgesproken literair kwaliteitsgevoel. Cora Polet zou met een weldadig aandoende pretentieloosheid een belangrijke taak binnen het literair-culturele vlak dat Nederland en Scandinavië verbindt gaan vervullen. English>>> Leven vol […]

Lees meer