Vertalers
Vanuit de coulissen voor het voetlicht

Het Vertalerslexicon maakt Nederlandse cultuurbemiddelaars zichtbaar en geeft inzicht in de rol van vertalingen in het literaire en culturele leven van het Nederlandse taalgebied.

Een groot deel van onze literatuur komt tot stand via vertalingen en door de inspanningen van de vertalers en cultuurbemiddelaars, die lang een ondergeschikte rol speelden in de nationale (literatuur)geschiedenis. In het Vertalerslexicon voor het Nederlandstalig gebied worden de vertalers in de schijnwerpers gezet met een biografie, portret en een bibliografie. De open access database wordt doorlopend aangevuld met nieuwe artikelen en is continu in ontwikkeling.
Meer informatie over het Vertalerslexicon >>


NIEUWE ARTIKELEN

Help mee om vertalers in de schijnwerpers te zetten.
Het Vertalerslexicon is altijd op zoek naar auteurs voor artikelen over vertalers en diverse thema’s.

Voor meer informatie, zie hier >>

Rita Verschuur, 1935

Marguérite Elisabeth Verschuur werd in 1935 te Amsterdam geboren en groeide op in Overveen en Bloemendaal.1 Het gezin had connecties in Zweden. Haar vader was houtagent en onderhield handelscontacten in Scandinavië, waardoor Verschuur al op vierjarige leeftijd met de Zweedse taal in aanraking kwam en, zoals zij zelf zegt, werd getroffen door de zangerige tonen […]

Lees meer