Vertalers
Vanuit de coulissen voor het voetlicht

Het Vertalerslexicon maakt Nederlandse cultuurbemiddelaars zichtbaar en geeft inzicht in de rol van vertalingen in het literaire en culturele leven van het Nederlandse taalgebied.

Een groot deel van onze literatuur komt tot stand via vertalingen en door de inspanningen van de vertalers en cultuurbemiddelaars, die lang een ondergeschikte rol speelden in de nationale (literatuur)geschiedenis. In het Vertalerslexicon voor het Nederlandstalig gebied worden de vertalers in de schijnwerpers gezet met een biografie, portret en een bibliografie. De open access database wordt doorlopend aangevuld met nieuwe artikelen en is continu in ontwikkeling.
Meer informatie over het Vertalerslexicon >>

SYMPOSIUM VNLEX
Met een feestelijk symposium op 4 november a.s. te Groningen zal het Nederlandse Vertalerslexicon aan een breder publiek worden gepresenteerd.
Meer informatie over het symposium >>
More information about the symposium  >>


NIEUWE ARTIKELEN

Help mee om vertalers in de schijnwerpers te zetten.
Het Vertalerslexicon is altijd op zoek naar auteurs voor artikelen over vertalers en diverse thema’s.

Voor meer informatie, zie hier >>

Alice van Nahuys, 1894-1967

Alice van Nahuys was een vertaler van belangwekkende Duitstalige literatuur, maar zij werd vooral bekend als vooraanstaand uitgever en cultureel bemiddelaar. Zij was werkzaam voor Em. Querido’s Uitgeverij, het huis waarvan zij op een gegeven moment directeur werd en waarop zij een duidelijk stempel drukte, niet alleen wat de oorspronkelijke, maar ook wat de vertaalde […]

Lees meer