Vertalers
Vanuit de coulissen voor het voetlicht

Het Vertalerslexicon maakt Nederlandse cultuurbemiddelaars zichtbaar en geeft inzicht in de rol van vertalingen in het literaire en culturele leven van het Nederlandse taalgebied.

Een groot deel van onze literatuur komt tot stand via vertalingen en door de inspanningen van de vertalers en cultuurbemiddelaars, die lang een ondergeschikte rol speelden in de nationale (literatuur)geschiedenis. In het Vertalerslexicon voor het Nederlandstalig gebied worden de vertalers in de schijnwerpers gezet met een biografie, portret en een bibliografie. De open access database wordt doorlopend aangevuld met nieuwe artikelen en is continu in ontwikkeling.
Meer informatie over het Vertalerslexicon >>


NIEUWE ARTIKELEN

Help mee om vertalers in de schijnwerpers te zetten.
Het Vertalerslexicon is altijd op zoek naar auteurs voor artikelen over vertalers en diverse thema’s.

Voor meer informatie, zie hier >>

Elisabeth Johanna Hasebroek, 1811-1887

Betsy Hasebroek was als vertaalster werkzaam binnen een internationaal cultureel orthodox veld, dat van de protestants-bevindelijke en tegelijk praktische vroomheid. In Nederland was deze beweging in de negentiende eeuw vertegenwoordigd in het zogeheten Réveil, inclusief een sympathiserende kring daaromheen. In haar eigen tijd was dat veld van groot belang, maar later heeft het buiten specialistische […]

Lees meer