Over VNLex

Het Vertalerslexicon maakt Nederlandse cultuurbemiddelaars zichtbaar en geeft inzicht in de rol van vertalingen in het literaire en culturele leven van het Nederlandse taalgebied.

Meer informatie over de ontstaansgeschiedenis van VNLex>>>

Petra Broomans, de initiatiefneemster van het Nederlandse Vertalerslexicon, schreef in 2017 een korte blog over de eerste stappen naar het lexicon. De column Vertalers uit de coulissen voor het voetlicht is geschreven voor het tijdschrift Filter, en is hier te lezen.

Auteursrecht
Voor het Vertalerslexicon geldt de onderstaande licentie;

Creative Commons-Licentie
Dit werk valt onder een Creative Commons Naamsvermelding-NietCommercieel 4.0 Internationaal-licentie.

We hebben ons uiterste best gedaan om de auteursrechten op de gebruikte afbeeldingen te achterhalen. In enkele gevallen zijn afbeeldingen in het lexicon opgenomen waarvan we de oorsprong helaas niet hebben kunnen nagaan. Mocht u de rechthebbende en/of de bron kennen van een bepaalde afbeelding, neem contact met ons op via redactie@vertalerslexicon.nl.

Met dank aan de Universiteitsbibliotheek Groningen
Ane van der Leij en Willem Struiksma (Universiteitsbibliotheek Groningen).

Bijzondere dank gaat uit naar de collega’s van het ‘moederlexicon’:
Lars Kleberg en zijn medewerkers van het Svenskt översättarlexikon

en naar de collega’s van de ‘zusterlexica’:
Andreas Kelletat en zijn medewerkers van het Germersheimer Übersetzerlexikon
Hilde Sveinsson van het Norsk Oversetterleksikon

voor alle steun en het belangeloos ter beschikking stellen van software en expertise.