Redactioneel

Uitgever:
Petra Broomans [p.broomans[at]rug.nl]
Universiteitsbibliotheek Groningen
Redactie: Petra Broomans, eindredactie
Elise Bijl, webredactie, redactie
Ingeborg Kroon, redactie en bibliografisch onderzoek
Caroline Meijer, eindredactie (Filter, tijdschrift over vertalen)
IT-medewerkers:
Willem Struiksma
Johannes Nicolai
Vertalerslexicon voor het Nederlandstalige gebied VNLex
DOI: doi.org/10.33612/lex.5dc14e232aa3c
Europese Talen en Culturen / Universiteitsbibliotheek Groningen
Box 716
9700 AS
Groningen

Ontwerp logo – © Ester Sjölin