Redactioneel

Uitgever:
Petra Broomans [p.broomans[at]rug.nl]
Universiteitsbibliotheek Groningen
Redactie: Petra Broomans, eindredactie
Elise Bijl, webredactie, redactie
Cees Koster, redactie
Ingeborg Kroon, redactie en bibliografisch onderzoek
Caroline Meijer, eindredactie
IT-medewerkers:
Willem Struiksma
Mischa van Delden
Vertalerslexicon voor het Nederlandstalige gebied VNLex
DOI: doi.org/10.33612/lex.5dc14e232aa3c
Moderne Nederlandse letterkunde / Universiteitsbibliotheek
Oude Kijk in ’t Jatstraat 26
9712 EK GroningenOntwerp logo – © Ester Sjölin