Bibliografie Erika Dedinszky

Over Erika Dedinszky
Boomsma, Graa. 1980. “In mijn poëzie zit een kern van vreemdheid. Gesprek met Erika Dedinszky” in De Waarheid, 1 juli 1980.

Casteren, Joris van. 2001. “Vergeten dichter Erika Dedinszky” in De Groene Amsterdammer, 10 februari 2001.

Knipscheer, Jos. 1977. “Dichteres Dedinszky over Hongarije: ‘Het Westen van het Oosten’” in De Volkskrant, 29 maart 1977.

Nijmeijer, Peter. 1980. “Nederlands is me vreemd gebleven” [interview met Dedinszky] in De Volkskrant, 16 augustus 1980.

Ook verschenen als hoofdstuk in: Casteren, Joris van. 2002. In de schaduw van de Parnassus. Gesprekken met vergeten dichters. Amsterdam: Prometheus.

Van Erika Dedinszky (Oorspronkelijk werk)
Dedinszky, Erika. 1975. Kornoeljeboom. Haarlem: Uitgeversmaatschappij Holland.

Dedinszky, Erika. “Proletkult in Nederland”, in Poëzie op de tocht, samengesteld door Erika Dedinszky et al, speciaal nummer van Mandala, jaargang 3, nummer 1, 1979: 145-159.

Dedinszky, Erika. 1980. De ijstijd begint met de kou. Haarlem: In de Knipscheer.

Dedinszky, Erika. “Dankwoord”, in Uitreiking van de Martinus Nijhoff Prijs voor Vertalingen 1981, Prins Bernard Fonds, Amsterdam, 1981: 9-13.

Dedinszky, Erika. “Recht op dienstweigeren teken van beschaving” [interview met György Konrád], in De Volkskrant, 19 september 1983.

Dedinszky, Erika. “Over János Pilinszky”, in: Raster. Nieuwe reeks 34 (1985): 132-133.

Terug naar artikel >>>