Bibliografie Gerard Keller

Een vrijwel complete bibliografie van oorspronkelijk en vertaald literair werk van Gerard Keller, kan worden aangetroffen in: Jan ten Brink, Geschiedenis der Noord-Nederlandsche Letteren in de XIXe Eeuw in Biographieën en Bibliographieën, 1830-1880. Derde deel. Amsterdam 1889, p. 38-69 (zie www.dbnl.org).

Verder over Gerard Keller: C.K. Elout, ‘Gerard Keller aan ’t woord’, in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (1898), p. 256-267; Johan Gram, ‘Gerard Keller’, in Elsevier’s Geïllustreerd Maandschrift (1899), p. 116-129; Johan Gram, ‘Gerard Keller, 13 februari 1829 – 10 januari 1899’, in Handelingen en mededeelingen van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde. Bijlage tot de Handelingen van 1898-1899, p. 210-227. Zie ook: Peter IJsenbrant, Gerard Keller 1829-1899. Doctoraalscriptie Nederlandse taal- en letterkunde, kun, 1988.

Over Jerome K. Jerome: Walter Gutkess, Jerome K. Jerome. Seine Persönlichkeit und literarische Bedeutung. Jena 1930; Joseph Connolly, Jerome K. Jerome. A Critical Biography. London [1982].

Terug naar artikel >>>