Bibliografie H.A.C. Beets-Damsté

Enkele vertalingen van H.A.C. Beets-Damsté uit het Hongaars
Aho, Juhani. 1904. ‘Heusch een dame!’. Nieuwe Rotterdamsche Courant februari.

Mikszáth, Kálmán. 1908. De wonderparaplu uit het Hongaars vertaald door H.A.C. Beets-Damsté. (Szent Péter esernyője) Blauwe Bibliotheek, herdrukt in 1934 Wereldbibliotheek.

Mikszáth, Kálmán. 1926. ‘De doedelzakspeler’ met een inleiding over den auteur. (Lapaj, a hires dudás) in: Zeeuw, P. de (red.)Van Vreemde Volken, Wereld Bibliotheek.

Rákosi, Viktor. 1926. De klokken die verklonken … in handschrift. (Elnémult harangok)

Rákosi Viktor. 1926. Rotten houtenkruisen… in handschrift. (Korhadt fakeresztek)

Essays van H.A.C. Beets-Damsté
Beets-Damsté, H.A.C. 1911. ‘Nagy Zsigmond, Lucifer, Szomorújáték öt felvonásban’. in Museum, oktober 1911.

Beets-Damsté, H.A.C.. 1924. ‘De Hollandsch-Hongaarsche Revue’ Neerlandia, jaargang 28.

Beets-Damsté, H.A.C. 1929. ‘De Moderne Hongaarsche Letterkunde in Nederlandse vertaling,’ in Vragen van den Dag. Maandschrift voor Nederland en Koloniën. Leiden: A.W. Sijthoff’s Uitgeversmaatschappij januari 1929, pp. 217-218. Beschikbaar via URL: http://www.delpher.nl/nl/tijdschriften/view?identifier=dts%3A1765012%3Ampeg21%3A0061&query=H.A.C.+Beets-Damst%C3%A9&page=1&coll=dts Laatste download: 16 mei 2023.

Beets-Damsté, H.A.C. 1929. ‘L’art populaire hongroise’. in N.R.C. 28 Maart (vertaald i.h. Hongaars.)

Beets-Damsté, H.A.C. 1929. ‘Magyar gerekekröl és magyar levelekböl Hollandiában. Ter voorlezing in het genootschap A debreceni Csokonai Kör’, april.

Beets-Damsté, H.A.C. 1929. ‘Eckart, Introduction à l’histoire hongroise’. in N.R.C. 9 Juni, overgenomen in Magyar Szemle juli 1929).

Beets-Damsté, H.A.C. 1929. ‘Solymossy, Hongaarsche Sagen, Legenden enz.’. in N.R.C. 11 juni, overgenomen in Magyar Szemle juli 1929.

Beets-Damsté, H.A.C. 1929. ‘Solymossy, Moderne Hongaarsche Letterkunde in Neerlandsche vertaling’ in Vragen v.d. Dag nov. overgenomen in Magyar Szemle dec. 1929

Beets-Damsté, H.A.C. 1931. ‘Justice pour la Hongrie!’ in N.R.C. 17 febr., overgenomen in Pesti Hirlap.

Beets-Damsté, H.A.C. 1932. ‘Arany János’ összes Balladái’ in N.R.C. 24 juli, in Magyar Szemle szept. 1932)

“Oosthoek’s geïllustreerde encyclopaedie . – Deel VIII”. Oosthoek,1925-1934. Geraadpleegd op Delpher op 08-03-2023, https://resolver.kb.nl/resolve?urn=MMKB02:000126258:00007

Over H.A.C. Beets-Damsté
Damsté, Onno. 1956. ‘Helbertine Anna Cornelia Beets-Damsté.(Wilsum, 11 mei 1871 – Leiden, 25 juli 1954)’ in Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandsche Letterkunde te Leiden, 1955-1956. Leiden: E.J. Brill, 1956, pp. 44-49. Beschikbaar via URL: http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003195601_01/_jaa003195601_01_0005.php Laatste download: 16 mei 2023.

Capelleveen, Ruud van. ’Hilbertine Beets-Damsté (1871-1954)’ Beschikbaar via URL: http://www.absolutefacts.nl/vrouwen/data/beetsdamstehilbertine1871.htm Laatste download: 16 mei 2023.

Gera, Judit. 2010. ‘Hongaarse neerlandici avant la lettre: De kring rond Nicolaas en Adriaan Beets’. in Matthias Hüning, Jan Konst & Tanja Holzhey (red.):Neerlandistiek in Europa: Bijdragen tot de geschiedenis van de universitaire neerlandistiek buiten Nederland en Vlaanderen. Münster/New York/München/Berlin: Waxmann 2010, pp.251-262.

Nagy, Zsigmond. 1907. ‘Németalföld’. in Heinrich, Gusztáv (red.): Egyetemes irodalomtörténet III, Budapest: Franklin-társulat, 341-398.

Sivirsky, Antal. Magyarország a 19. századi holland irodalom tükrében. [Hongarije in de spiegel van de Nederlandse literatuur van de 19e eeuw]. 1973. Budapest: Akadémiai Kiadó, pp. 145 -154.

Terug naar artikel >>>