Bibliografie Judith Herzberg

Deze bibliografie maakt geen aanspraak op volledigheid. Voor een beknopt overzicht van Judith Herzbergs oorspronkelijke werk zij verwezen naar http://prijsderletteren.org/2018_bibliografie/. Van de talrijke studies en andere beschouwingen over haar werk – enkele honderden – is hieronder alleen een selectie opgenomen. Wel is ernaar gestreefd de door Judith Herzberg gemaakte vertalingen en bewerkingen compleet in beeld te brengen, evenals de secundaire literatuur daarover.

Over Judith Herzberg
Hanny Alkema, ‘Uit den vreemde is alledaags komisch’, in De Volkskrant, 1 november 1982, p. 7.

[Anoniem], ‘Bij deze uitgave’, in: Charlotte Salomon, Leven of theater? Een autobiografisch zangspel in 769 gouaches, uit het Duits vertaald en ingeleid door Judith Herzberg. Maarssen: Gary Schwartz, 1981, p. xiii-xvi.

[Anoniem], ‘Baal met Dibboek’, in: Leeuwarder Courant, 8 februari 1985, Cetera, p. 7.

[Anoniem], ‘Judith Herzberg’, in: Katharina M. Wilson (ed.), An Encyclopedia of Continental Women Writers, New York – London: Garland, 1991, vol. I, 555-556.

[Anoniem], ‘Judith Herzberg’, in: Manfred Linke et al. (Hrsg.), Neue Stücke aus Europa / New Plays from Europe. Theaterbiennale des Staatstheaters Wiesbaden, 15.-25. Juni. Wiesbaden: Hessisches Staatstheater Wiesbaden, 2006, [ongepagineerd].

Dirk-Jan Arensman, ‘Golem superman’, in: De Groene Amsterdammer, 18 november 1998, 29.

Max Arian, ‘“Als het maar amusant is, die diepte krijg je er gratis bij”. Judith Herzberg over haar twaalfde toneelstuk’, in: De Groene Amsterdammer, 3 mei 1989, p. 14-15.

Max Arian, ‘Judith Herzberg: “Ik voel me in Duitsland verwonderlijk thuis”’, in: TM 7 (okt. 2004), 32-35.

Max Arian, ‘Ik wilde “ma nishtana” kunnen zeggen’. Interview met Judith Herzberg’, in De Groene Amsterdammer, 9 mei 2008, 10-13.

Frida Balk-Smit Duyzentkunst, ‘Getransformeerde directe rede en toch geen indirecte rede. Over de grammatica en poëtica van Judith Herzberg’, in: Forum der Letteren 24 (1983), 277-289.

Jonneke Bekkenkamp, ‘“Geloof het maar…”. Werkelijkheid en verbeelding in poëzie van M. Vasalis en Judith Herzberg’, in: Maaike de Haardt e.a. (red.), Geroepen om te spreken. Over verbeelding en creativiteit in theologie en pastoraat. Een bundel van vriendinnen, aangeboden aan Riet Bons-Storm. Kampen: Kok, 1998, 54-72.

Hans v.d. Bergh, ‘Gegeven “spreekopera” grijpt aan’, in: Het Parool, 2 november 1982, p. 15.

H. van den Bergh, ‘Baal maakt “Dibboek” tot abstract bewegingsspel’, in: Het Parool, 12 november 1984, p. 6.

J. Bernlef, ‘Judith Herzberg en Elisabeth Bishop’, in: De Gids 131 (1968) 5, 325-327, herdrukt in: J. Bernlef, Wie a zegt. Amsterdam: Querido, 1970, 55-59.

Tom Blokdijk, ‘Niet van nou en of! Herzberg bij het Werktheater en in Braunschweig en Zürich’, in: Toneel Teatraal 109 (1988) 7 (juli), 18-22.

Henriëtte Boas, ‘De Dibboek verraden’, in: Hakehilla 30 (1984/85) 2, 11-14. Ook in: Henriëtte Boas, Herlevend bewaard. Aren lezen in joods Amsterdam. Amsterdam: Keesing, 1987, 215-222.

Nico de Boer, ‘Alles via een omweg. Vrienden en collega’s over leven en werk van Judith Herzberg’, in: Awater 7 (2007), 8-11.

Mies Bouhuys, [Over: Judith Herzberg, 27 liefdesliedjes. Amsterdam 1971], in: Avenue, september 1971, 149-150.

Peter Burger & Jaap de Jong, ‘Een afkeer van generalisaties en generaals. Een interview met Judith Herzberg’, in: Literatuur 3 (1986), 243-248.

Herman de Coninck & Aloys van den Berk, ‘22 juni 1964’, in: Hanneke van Buuren e.a., Jan Campertprijzen 1981. Hella Haasse, Judith Herzberg, Cees Nooteboom, Sonia Garmers en Jozef Deleu. ’s-Gravenhage: BBNC, 1981, 37-53, zonder bibliografie herdrukt in: Herman de Coninck, Over de troost van pessimisme. Essays. Antwerpen: Manteau, 1983, 166-178, en in: Herman de Coninck, Het proza, ed. Paul de Wispelaere m.m.v. Jeroen de Preter. 2 dln. Amsterdam [etc.]: De Arbeiderspers, 2000, dl. 1, p. 158-170.

Herman de Coninck, ‘Een meisje van vijftig’, in: Herman de Coninck, De vliegende keeper. Amsterdam etc.: De Arbeiderspers, 1995, 101-106.

‘één onzer redacteuren’, ‘Weinig dichters die ik vertrouw’, in: Leeuwarder Courant, 10 mei 1980, wekelijkse bijlage.

Rudy Engelander, ‘… And Everybody Believes in It…: An Introduction to the Dramatic Work of Judith Herzberg’, in: Dialog 46 (2001) 4 (apr.), 2-13.

R.L.K. Fokkema, ‘Judith Herzberg’, in: Ad Zuiderend, Hugo Brems & Tom van Deel (red.), Kritisch lexicon van de Nederlandstalige literatuur na 1945, 6e aanvulling. Alphen aan den Rijn: Samsom / Groningen: Wolters-Noordhoff, 1982, 1-8, A-C.

Redbad Fokkema & Mieke Koeman, ‘De regie van het gevoel. Over Judith Herzberg. Constantijn Huygens-prijs’, in: Ad Zuiderent (red.), Jan Campert-prijzen 1994. Baarn: De Prom, 1994, 7-21 en 53-72.

Dirk de Geest, [Over: Judith Herzberg, Klaagliedjes. Amsterdam: De Harmonie, 2011], in: De Leeswolf 18 (2012) 3, 171.

F.R. Gilfillan, ‘Judith Herzberg: persoonlike betrokkenheid versus kreatiewe vormgeving’, in: Antipode 1 (1993), 87-96.

Maria de Groot, ‘Judith Herzberg: dagboek en gedichten’, in: Wending 36 (1981) 5, 320-327.

Arnon Grunberg, ‘Nobelprijs’, in: de Volkskrant, 30 januari 2018, 1.

Arnon Grunberg, ‘Scherp als een stanleymes, alledaags als zeepsop’, in: De Groene Amsterdammer, 22 november 2018, 60-63 en 65.

Gerda van de Haar, ‘De beweeglijke wereld van het gevoel. Over de poëzie van Judith Herzberg’, in: Bloknoot 6 (1997) 3, 27-36.

Edward van Heer, ‘Uit den vreemde. Baal Amsterdam. De deutsche Welle 3’, in: Etcetera 1 (1983), p. 62. http://theater.ua.ac.be/etc_pdf/1983-01_jg1_nr1_62.pdf

Jac Heijer, ‘Uitstekende voorstellingen van Toneelschool’, in: NRC Handelsblad, 12 december 1983, p. 6.

Jac Heijer, ‘Dibboek bij Baal: mooi gezongen oratorium met gloeiende emoties’, in: NRC Handelsblad, 14 november 1984, p. 8.

Kees Helsloot, ‘Judith Herzberg: de kunst van vliegwerk’, in: Optima 3 (1985) 1, 52-60.

Judith Herzberg, ‘Over het maken van een gedicht’, in: De Revisor 5 (1978), 47-49.

Judith Herzberg, ‘Een voorlopige versie. Bij het vertalen van de psalmen 1-4’, in: Werkschrift 8 (1987/88) 3, 4-6.

Judith Herzberg, ‘Door de spijlen van de stoel’, in: Korrie Korevaart & Peter van Zonneveld (samenst.), Dit is voor mij geschreven. 15 schrijvers over literatuur. Amsterdam: Prometheus /  Rotterdam: NRC Handelsblad, 2000, 27-35.

Judith Herzberg & Shirley Kaufman, ‘Crunching and Crackling’, in: Modern Poetry in Translation 1997, new series, nr. 12: Theo Hermans with the assistance of Yann Lovelock (ed.), Dutch and Flemish issue (Winter 1997) [verschenen in 1998], 204-216.

Linus Hesselink, ‘Judith Herzberg maakt speelgoed’, in: Linus Hesselink (red.), Rechtwijzer voor theater. Den Haag: Sdu, 1997, 109-114.

Lien Heyting, ‘Toneelkunst of thema. Het werk van Judith Herzberg’, in: De Gids 136 (1973) 1, 63-66.

Harry Hosman, ‘Twee films over vier lesbiënnes. Raadselen rond een verloren paspoort’, in: Skoop 14 (1978) 7, 3-6.

Harry Huizing, ‘Alle vervreemding bestaat uit drieën. Baal  in De Oosterpoort, Groningen’, in: Nieuwsblad van het Noorden, 12 januari 1983, p. 25.

Harry Huizing, ‘“Dibboek”: belangwekkend en intrigerend’, in: Nieuwsblad van het Noorden, 9 januari 1985, p. 17.

Willem Janssen Steenberg. ‘Judith Herzberg. Levende poëzie’, in: Literaire Brief Werkgroep Pinakel 1 (1968/69) 5, [20-24].

Walter van der Kooi, ‘Drie zusters en toch geen vrouwenstuk’, in: Toneel /Teatraal 97 (1976) 3, 9.

Dirk Kroon, ‘De poëzie van Judith Herzberg, in: Ons Erfdeel 31 (1988) 3, 359-365. Als ‘La poésie de Judith Herzberg’ in het Frans vertaald door Jacques Fermout en Liliane Wouters, in: Septentrion 17 (1988) 2, 2-11.

Arie Kuiper, Een wijze ging voorbij. Het leven van Abel J. Herzberg. Amsterdam: Querido, 1997.

Tomas Lieske, ‘Het doorgestreepte blijf je lezen’, in: Tomas Lieske, Een hoofd in de toendra. Amsterdam: Van Oorschot, 1989, 136-156.

Christoph Meckel, ‘Rede für Judith Herzberg’, in: Verleihung des Joost-van-den-Vondel-Preises 1984 an Judith Herzberg, Amsterdam, und des Vondel-Reisestipendiums an Maureen Teeuwen, Amsterdam, durch die Westfälische Wilhelms-Universität am 16. November 1984. Hamburg: Stiftung F.V.S. 1985, 11-15. Ook in: Maatstaf 33 (1985), 53-56, en in: Judith Herzberg, Tagesreste. Berlin: Agora, 1986, p. 88-92. Als ‘Die Magie des Nichtgesagten. Rede von Christoph Meckel für Judith Herzberg anlässlich den Verleihung des Joost-van-den-Vondel-Preises 1984’ ook in: Judith Herzberg, Crankybox, Deutsch von Monika The, […], Deutschsprachige Erstaufführung. Aachen: Stadttheater und Musikdirektion Aachen, 2001, 25-31.

‘een medewerker’, ‘De poëzie van Judith Herzberg: “Het is de stilte die de toon bepaalt”’, in: Nieuwsblad van het Noorden, 13 juni 1980, p. 33.

Ischa Meijer. ‘De brieven’, in: Vrij Nederland, 17 november 1984. Ook in: Ischa Meijer,  Interviewen voor beginners. Utrecht etc.: Veen, 1987, 140-146, en in: Ischa Meijer, De interviewer en de schrijvers, 50 literaire interviews van 1966 tot 1993, samenstelling Connie Palmen. Amsterdam: Prometheus, 2003, 253-258.

Maaike Meijer, ‘De ontwrichtingen van Judith Herzberg’, in: Maaike Meijer, De lust tot lezen. Nederlandse dichteressen en het literaire systeem. Amsterdam: Sara/Van Gennep, 1988, 78-102.

Maaike Meijer, ‘Judith Herzberg 1934. Ontwrichtingen van het alledaagse’, in: Jacqueline Bel & Thomas Vaessens, Schrijvende vrouwen. Een kleine literatuurgeschiedenis van de Lage Landen 1880-2010. Amsterdam: Amsterdam University Press, 2010, 192-197. Vertaald opgenomen in: Jacqueline Bel &  Thomas Vaessens (eds.), Women’s Writing from the Low Countries 1880-2010. An Anthology [transl. from the Dutch: Paul Vincent]. Amsterdam: Amsterdam University Press / Manchester: Manchester University Press, 2010, 150-155.

Mario Molegraaf, ‘Judith Herzberg’, in: Ad Zuiderent, Hugo Brems & Tom van Deel (eds.), Kritisch lexicon van de moderne Nederlandstalige literatuur. Groningen: Nijhoff, 2011, 1-14, A1-A4, B1-B4.

Adriaan Morriën, ‘Liefdesliedjes naar het Hooglied. In bundel van Judith Herzberg speelt de liefde tussen het gewone en sprookjesachtige’, in Het Parool, 15 januari 1972, p. 4. Ook in: Adriaan Morriën, Brood op de plank. Verzameld kritisch proza, ed. Rob Molin. 2 dln. Amsterdam: Van Oorschot, 1999, dl. 2, 511-512.

P.L. [= Peter Liefhebber], ‘Taalgrap bij Baal leuk maar langdradig’’, in: De Telegraaf, 1 november 1982, p. 11.

Marja Pruis, ’27 liefdesliedjes’, in: Marja Pruis, Gouden fictie. Het fenomeen everseller. Amsterdam: De Bijenkorf, 2001, 72.

Johan Reijmerink, ‘Resonanties van rouw. Over “Klaagliedjes” van Judith Herzberg’, in: Poëziekrant 36 (2012) 2, 88-90.

Daniel Ris & Claudia Grönemeyer, ‘Das Zimmer ist eigentlich die Hauptfigur. Gespräch mit Judith Herzberg’, in: Judith Herzberg, Crankybox, Deutsch von Monika The, […], Deutschsprachige Erstaufführung. Aachen: Stadttheater und Musikdirektion Aachen, 2001, 7-15.

Kekke Schmidt, ‘“Das Schecklichste was es gibt, wird Geliebten von Geliebten angetan”. Ein Gespräch mit Judith Herzberg’, in: Judith Herzberg, Über Leben. Eine Familiengeschichte in zwei Stücke. Leas Hochzeit (Leedvermaak), Deutch von Gregor Laschen und Peter Wessels, unter Mitarbeit von Anna Schwerdtfeger-Laschen; Heftgarn (Rijgdraad), Deutch von Susanne Trautmann. Stuttgart: Schauspiel Staatstheater Stuttgart, 2000, 6-15.

René Seegers, Jean van de Velde & Léon de Winter, ‘Charlotte: kunst en werkelijkheid op leven en dood’, in: Skrien afl. 105 (1981), 4-11. Bettine Siertsema, ‘“Dat het veel erger was dan ik me voor kan stellen”’. Motieven in het werk van Judith Herzberg’, in: Werkschrift voor Leerhuis & Liturgie 9 (1988/89) 8, 29-33.George Sluizer, ‘Brieven. N.a.v. de scriptverwarring rond “Twee vrouwen” en “Een vrouw als Eva”, in: Skoop 14 (1978) 9, 1.

Kees Snoek, ‘Herzberg Judith (Amsterdam 1934), écrivaine néerlandaise’, in: Béatrice Didier, Antoinette Fouque & Mireille Calle-Gruber (réd.), Le dictionnaire universel des créatrices, Paris: Maison d’Edition des Femmes, 2013, 1973-1974.

Tineke Straatman, ‘Geest van dode in lichaam van bruid’, in: Het Vrije Volk, 13 november 1984, p. 19.

Dick van Teylingen, ‘Huizen waar net de stukadoors uit zijn. Judith Herzbergs toneelwerk’, in: Ons Erfdeel 37 (1994), 323-332.

Joop van Tijn, ‘Een geweer als blikopener. Joop van Tijn in gesprek met Judith Herzberg’, in: Connie Eichholtz & Peter Sep (red.), Het kantelend wereldbeeld. Amsterdam: De Balie / Novib, 1992, 11-33.

Joop van Tijn & Yoeri Albrecht, ‘Judith Herzberg over de piepkleine dingen die ze beschrijft’, in: Vrij Nederland, 21 juni 1997, 20-23.

Sonja van der Valk, ‘Dibboek een vorm van kultuurbehoud’, in: Toneel Teatraal 106 (1985) 1 (jan.), 33-34.

Sonja van der Valk, ‘In die dag, van geboorte tot dood, waar op te hopen?’, in: TT 107 (1986) 5, 12-16.

Hans Warren, ‘Nieuwe dichtbundels van Judith Herzberg, Hanny Michaelis, Mies Bouhuijs en Ida Gerhardt’ , in: Provinciale Zeeuwse Courant, 18 december 1971, p. 25.

René Wezel, ‘Het ogenblik gelijmd’, in: Meta 21 (1986/87) 1, 4-10.

René Wezel, ‘Stilstand en beweging. Over enkele motieven in de poëzie van Judith Herzberg’, in: Literatuur 4 (1987), 197-204.

Hanneke Wijgh, ‘Judith Herzberg. “Zo wordt poëzie een soort levertraan – vies, maar goed voor je”’, in: Trouw, 22 september 1988, p. 10-11.

Manfred Wolf, ‘The Extraordinary Uses of the Ordinary. The Poetry of Judith Herzberg’, in: Jozef Deleu et al. (eds.), The Low Countries: Arts and Society in Flanders and the Netherlands: A Yearbook. [S.l.]: Flemish-Netherlands Foundation Stichting Ons Erfdeel, 1998, 238-242.

Loek Zonneveld, ‘“De taal van rouw moet ik nog leren”’, in: De Groene Amsterdammer, 28 november 2013, 52.

Loek Zonneveld, ‘Voorbij aan goed en kwaad. Toneel – Lulu’, in: De Groene Amsterdammer, 11 mei 2016, 52.

Radio en televisie
Jellie Brouwer, interview met Judith Herzberg, in: Jellie Brouwer, Petra Possel & Frénk van der Linden, De goddelijke vonk. Gesprekken met dichters uit het NPS-programma Kunststof. 3 CD’s. Amsterdam: Rubinstein, 2006.

Chris Kijne, interview met Judith Herzberg in 3 delen, in: Het Marathoninterview, VPRO, 22 december 2012, als podcast te beluisteren via Spotify.

Saskia van Schaik, Bijna Nooit. Hilversum: VPRO, 2007,  https://www.vpro.nl/speel~VPRO_1140386~bijna-nooit-judith-herzberg-het-uur-van-de-wolf~.html

Vertalingen
27 liefdesliedjes
Amsterdam: De Harmonie, 1971
Originele titel: –
Originele taal: Hebreeuws
Eerste uitgave origineel: –
Overig: naar het Bijbelboek Hooglied

Philip Larkin
‘Onwetendheid/Ignorance’
De Revisor 2 (1975), 28
Originele titel: ‘Ignorance’
Originele taal: Engels
Eerste uitgave origineel: 1964
Overig: Geschreven in 1955, opgenomen in bundel The Whitsun Weddings (1964)

Elizabeth Bishop
‘Crusoe in Engeland’
De Revisor 3 (1976), 42-43
Originele titel: ‘Crusoe in England’
Originele taal: Engels
Eerste uitgave origineel: 1971
Overig: Gepubliceerd in The New Yorker, November 6, 1971

Who did kill Cock Robin / Wie schoot Roodbaardje Pik?
Amsterdam: De Harmonie, 1976
Originele titel: Who did kill Cock Robin
Originele taal: Engels
Eerste uitgave origineel: 1744
Overig: Het gaat hier om een Engels rijm, dat voor het eerst (gedeeltelijk) werd gepubliceerd in Tommy Thumb’s Pretty Song Book (1744), maar waarschijnlijk veel ouder is. Een volledige versie staat in The Annotated Mother Goose: Nursery Rhymes Old and New, arr. and explained by William S. Baring-Gould & Ceil Baring-Gould. New York: Potter, 1962.
De tweetalige uitgave van Herzberg wordt vergezeld door tekeningen van Peter Vos.

Amir Gilboa
‘Lied van blauw en rood’
De Revisor 5 (1978), 47-49, 48
Originele titel: ‘A Song of Blue and Red’
Originele taal: Engels
Eerste uitgave origineel:
Overig: In Judith Herzberg, ‘Over het maken van een gedicht’

Filmscript op basis van Edith’s Diary van Patricia Highsmith voor een niet gerealiseerde film van Nouchka van Brakel, 1980.
Originele titel: Edith’s Diary
Originele taal: Engels
Eerste uitgave origineel: 1977

Diverse uit het Hebreeuws vertaalde gedichten
in: Bertus van Dijk (ed.), Woorden tegen vernietiging. Amsterdam: Van Gennep, 1980, p. 135-139.
Originele titel: Diverse titels
Originele taal: Hebreeuws
Eerste uitgave origineel: –

Charlotte Salomon
Leven of theater? Een autobiografisch zangspel in 769 gouaches, uit het Duits vertaald en ingeleid door Judith Herzberg
Maarssen: Schwartz, 1981
Originele titel: Leben oder Theater? Ein autobiographisches Singspiel in 769 Bildern
Originele taal: Duits
Eerste uitgave origineel: 1981
Overig: Tweede druk eveneens 1981. Heruitgave Amsterdam: Cossee, 2015.

Charlotte Salomon
fragmenten uit: Leven of theater? Een autobiografisch zangspel in 769 gouaches
in Judith Belinfante, Katja Reichenfeld & Gary Schwartz, Charlotte. Amsterdam: Joods Historisch Museum, 1981
Originele titel: Leben oder Theater? Ein autobiographisches Singspiel in 769 Bildern
Originele taal: Duits
Eerste uitgave origineel: 1981

Ernst Jandl
Uit den vreemde
Amsterdam: Toneelgroep Baal, 1982
Originele titel: Aus der Fremde
Originele taal: Duits
Eerste uitgave origineel: 1980
Overig: Ook opgenomen in Judith Herzberg, Teksten voor toneel en film. Amsterdam: International Theatre & Film Books / De Harmonie, 1991, p. 497-590, en in Judith Herzberg, Negentien toneelstukken. Amsterdam: International Theatre & Film Books / De Harmonie, 2005, p. 155-243.

Charlotte Salomon
fragmenten uit: Leven of theater? Een autobiografisch zangspel in 769 gouaches
in: Charlotte Salomon (Berlijn 1917 – Auschwitz 1943). Leben oder Theater? Gouaches en dokumenten, vert. Judith Herzberg. Tentoonstellingscatalogus Brussel, Koninklijke Bibliotheek Albert I, 9 september – 2 oktober 1982. Brussel: V.D.H., 1982.
Originele titel: Leben oder Theater? Ein autobiographisches Singspiel in 769 Bildern
Originele taal: Duits
Eerste uitgave origineel: 1981

Ian McEwan
Of sterven we? Oratorium
Amsterdam: De Harmonie, 1983
Originele titel: Or Shall We Die?
Originele taal: Engels
Eerste uitgave origineel: 1983
Overig: Vertaling inleiding Heleen ten Holt

Euripides
De vrouwen van Troje
Leiden: Martinus Nijhoff, 1984
Originele titel: Τρωιαδες
Originele taal: Oud-Grieks
Eerste opvoering origineel: 415 v.Chr.
Overig: Ook opgenomen in Judith Herzberg, Teksten voor toneel en film. Amsterdam: International Theatre & Film Books / De Harmonie, 1991, p. 593-649, en in Judith Herzberg, Negentien toneelstukken. Amsterdam: International Theatre & Film Books / De Harmonie, 2005, 245-281.

Szymon An-Ski
Dibboek. Suite voor kamerkoor

[Uitgave in eigen beheer], 1987
Originele titel: Mezh dvukh mirov/ Tsvishn Tsvey Veltn – der Dibuk
Originele taal: Russisch, later vertaald door auteur in het Jiddisch
Eerste opvoering origineel: 1920
Overig: Samenwerking met Jef Hamburg [muziek], op basis van An-ski, De dibboek, vertaald door Mira Lafalowicz. Als De Dibbuk ook opgenomen in Judith Herzberg, Teksten voor toneel en film. Amsterdam: International Theatre & Film Books / De Harmonie, 1991, p. 651-699, en, als De Dibboek in Judith Herzberg, Negentien toneelstukken. Amsterdam: International Theatre & Film Books / De Harmonie, 2005, 283-317.

Marsha Norman
Nacht moeder
Originele titel: Night, Mother: A Play
Originele taal: Engels
Eerste opvoering origineel: 1982
Overig: Premièredatum in Nederland was 17 oktober 1984, de producent Impresariaat Jacques Senf & Partners.

Maxim Gorki
Zomergasten
Ca. 1985
Originele titel: Dachniki
Originele taal: Russisch
Eerste uitgave origineel: 1905
Overig: Bewerking Botho Strauss en Peter Stein, vertaling Judith Herzberg.

Uri Orlev
Moedertje Brei
Amsterdam: Querido, 1986
Originele titel: סבתא סורגת
Originele taal: Hebreeuws
Eerste uitgave origineel: 1980
Overig: Heruitgegeven in 2002, Baarn: Fontein.

H.C. Andersen
De kleine zeemeermin
Amsterdam: De Harmonie, 1986
Originele titel: Den lille havfrue
Originele taal: Deens
Eerste uitgave origineel: 1837
Overig: Bewerking tot libretto. Ook opgenomen in Judith Herzberg, Teksten voor toneel en film. Amsterdam: International Theatre & Film Books / De Harmonie, 1991, 771-816, en in Judith Herzberg, Negentien toneelstukken. Amsterdam: International Theatre & Film Books / De Harmonie, 2005, p. 359-383.

Henrik Ibsen
Spoken
Amsterdam: International Theatre Bookshop / Den Haag: Haagse Comedie, 1987
Originele titel: Gengangere
Originele taal: Noors
Eerste uitgave origineel: 1881
Overig: Heruitgave Amsterdam: International Theatre & Film Books / Utrecht: De Paardenkathedraal, 2004.

Stevie Smith
‘De kikkerprins’
in: Jules Massenet & Henri Cain, Cendrillon. Conte de fées en 4 actes et 6 tableaux, naar het oorspronkelijke sprookje van Charles Perrault, [vertaling Janneke van der Meulen]. Amsterdam: De Nederlandse Operastichting / ’s-Gravenhage: Staatsuitgeverij, 1987, p. 9.
Originele titel: ‘The Frog Prince’
Originele taal: Engels
Eerste uitgave origineel: 1972

‘De eerste vier Psalmen’, vertaling Judith Herzberg, in: Werkschrift 8 (1987/88) 3, 2-3, Originele titel: –
Originele taal: Hebreeuws
Eerste uitgave origineel: –
Overig: Naar het Bijbelboek Psalmen; herdrukt in: Werkschrift 15 (1996) 3/4, 68-72, en in: Liter 4 (2001), 3-8.

Ernst Jandl
‘Vier gedichten. (Vertaling Judith Herzberg)’
in: De Tweede Ronde 9 (1988), 150-153.
Originele titel: diverse titels
Originele taal: Duits
Eerste uitgave origineel:

Botho Strauss
De tijd en het vertrek
Amsterdam: International Theatre Bookshop / Den Haag : Het Nationale Toneel, 1989
Originele titel: Die Zeit und das Zimmer
Originele taal: Duits
Eerste uitgave origineel: 1989

Frank Wedekind
Lulu. De doos van Pandora
Amsterdam: International Theatre & Film Bookshop / De Tijd, 1989
Originele titel: Lulu. Dramatische Dichtung in zwei Teilen
Originele taal: Duits
Eerste uitgave origineel: 1903

Julien Green
Het zuiden
Amsterdam: International Theatre & Film Books / Eindhoven: Het Zuidelijk Toneel, 1990
Originele titel: Sud
Originele taal: Frans
Eerste uitgave origineel: 1953

Henrik Ibsen
De vrouw van de zee
Amsterdam: International Theatre & Film Books / Toneelgroep Amsterdam, 1992
Originele titel: Fruen fra Havet
Originele taal: Noors
Eerste uitgave origineel: 1888

Henrik Ibsen
Hedda Gabler. 1995.
Originele titel: Hedda Gabler
Originele taal: Noors
Eerste uitgave origineel: 1890

François Billetdoux
Chin-Chin
1995
Originele titel: Tchin-Tchin
Originele taal: Frans
Eerste uitgave origineel: 1959

H. Leivick
Een golem
Amsterdam: IT&FB, 1998
Originele titel: Der Goilem
Originele taal: Yiddisch
Eerste uitgave origineel: 1921
Overig: Vertaling m.m.v. Mira Rafalowicz

Charlotte Salomon
Leven? of theater?, ingel. door Judith C.E. Belinfante e.a., vert. door Judith Herzberg. Zwolle: Waanders / Amsterdam: Joods Historisch Museum / Amsterdam : Stichting Charlotte Salomon, 1998.
Originele titel: Leben Oder Theater? Ein autobiographisches Singspiel in 769 Bildern
Originele taal: Duits
Eerste uitgave origineel: 1981

Alexandre Dumas fils
De dame met de camelia’s
Amsterdam: International Theatre & Film Books / Eindhoven: Het Zuidelijk Toneel, 2000
Originele titel: La dame aux camélias
Originele taal: Frans
Eerste uitgave origineel: 1848

Charl-Pierre Naudé
‘Initiatie’ en ‘Alter ego’
in: Tirade 44 (2000), 501 en 506
Originele titel: ‘Inisiasie’ en ‘Alter ego’
Originele taal: Afrikaans
Eerste uitgave origineel: 1995

Elizabeth Bishop
‘Cirque d’hiver’
in: Kathinka van Dorp (ed.), Eénenvijftig stemmen uit de wereldpoëzie. [Rotterdam]: Stichting Poetry International / [S.l.]: Stichting Wereldpoëzie, 2001, 17.
Originele titel: ‘Cirque d’hiver’
Originele taal: Engels
Eerste uitgave origineel:

Anton Tsjechov
Drie zusters
Amsterdam: International Theatre and Film Books / Toneelgroep Amsterdam, 2003
Originele titel: Tri sestry
Originele taal: Russisch
Eerste uitgave origineel: 1900

Klaagliedjes [naar het Bijbelboek Klaagliederen] Amsterdam: De Harmonie, 2011
Originele titel: Êykhôh
Originele taal: Hebreeuws
Eerste uitgave origineel: na 586 v.Chr.

Charlotte Salomon
Leven? of Theater? Een zangspel, 1940-1943, met essays van Judith C.E. Belinfante en Evelyn Benesch, vertaling Geert Lemmens,  Gerrit J. ten Bloemendal en Judith Herzberg.
Koln: Taschen, 2017.
Originele titel: Leben oder Theater? Ein autobiographisches Singspiel in 769 Bildern
Originele taal: Duits
Eerste uitgave origineel: 1981

Terug naar artikel>>>