Bibliografie Marie Elisabeth Belpaire

Over Marie Belpaire
Aerts, Kaatje. 2002a. “Marie Elisabeth Belpaire en de kunst.” In Marie Elisabeth Belpaire. Facetten van een levenswerk. Red. Dereere, Aline en Helga van Beeck. Antwerpen: Stichting Marie-Elisabeth-Belpaire, 197-214.

Aerts, Kaatje. 2002b. “Marie Elisabeth Belpaire en haar kijk op de rol van de vrouw.” In Marie Elisabeth Belpaire 1853-1948. Facetten van een levenswerk. Red. Dereere, Aline en Helga van Beeck. Antwerpen: Stichting Marie-Elisabeth-Belpaire, 215-226.

Christens, Ria. 2002. “‘Het is moeilijk haar eigen wezen achter te halen.'” De vele gedaante van Marie Elisabeth Belpaire.” In Marie Elisabeth Belpaire 1853-1948. Facetten van een levenswerk, edited by Aline Dereere and Helga van Beeck. Antwerpen: Stichting Marie-Elisabeth-Belpaire, 9-31.

Jiresch, Ester. 2011. “Marie-Elisabeth Belpaire and Dina Logeman-Van der Willigen: Two Cultural Transmitters in Flanders – in the same Literary Field?” In In the Vanguard of Cultural Transfer. Cultural Transmitters and Authors in Peripheral Literary Fields (=Studies on Cultural Transfer and Transmission 2), edited by Petra Broomans and Marta Ronne. Groningen: Barkhuis, 33-54.

Reymenants, Geraldine. 2002. “Marie Elisabeth Belpaire. Bezielster van het Tijdschrift DWB.” In Marie Elisabeth Belpaire 1853-1948. Facetten van een levenswerk, edited by Aline Dereere and Helga van Beeck. Antwerpen 2002: Stichting Marie-Elisabeth-Belpaire, 163-195.

 

Van de vertaler (Oorspronkelijk werk) (selectie)
Belpaire, Marie Elisabeth. 1887. Uit het leven. Leuven: Davidsfonds.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1897. Christen Ideaal. Gent: Siffer.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1897. Herfstrozen. Antwerpen: Boucherij.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1902. Het landleven in de letterkunde XIXe eeuw. Antwerpen en Gent: Buschmann.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1903. Vrouweninvloed. Antwerpen: De Nederlandsche Boekhandel.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1906. Kunst- en Levensbeelden. Antwerpen: Buschmann.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1912. Constance Teichmann. 2. Druk. Amsterdam: Van Langenhuysen.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1919. “Johannes Joergensen volgens eigen getuigenis.” Dietsche Warande en Belfort (1919/2), 103-134.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1919. “Johannes Joergensen voor ’t Belgische volk.” Dietsche Warande en Belfort (1919/9), 820-823.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1919. “Joergensen’s jongste werk.” Dietsche Warande en Belfort (1919/10), 883-887.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1920. “Joannes [sic] Joergensen in de Oorlogs-Dagen.” Dietsche Warande en Belfort (1920/7), 41-53.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1921. “Er is eene bron ergens aan ’t borrelen… [Johannes Joergensen].” Dietsche Warande en Belfort (1921/1), 86-90.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1921. “Johannes Joergensen: Danimarca.” Dietsche Warande en Belfort (1921/5), 636-639.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1922. “Nieuwe “Gelijkenissen” van Johannes Joergensen.” Dietsche Warande en Belfort (1922/2), 129-134.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1924. August Cuppens. Zes en twintig jaar Vlaamse vriendschap. Antwerpen: Leeslust.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1925. “In Memorium Mevr. Logeman-van der Willigen.” Dietsche Warande en Belfort (1925/3), 949-950.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1929. “Deense Muziek door Peter Gram. Vertaald door M. [sic] Belpaire.” Dietsche Warande en Belfort (1929/7-8), 623-627.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1932. “Goethe-pelgrimage door Johannes Jörgensen. Sesenheim. Vertaald door M. E. Belpaire.” Dietsche Warande en Belfort (1932/5), 356-378.

Belpaire, Marie Elisabeth. 1934. De families Teichmann en Belpaire. Deel 3 De Vier zusters. Antwerpen: Buschmann.

M.E.B. 1937. “Sigrid Undset: Den trofaste Hustru. – Uitg. H. Aschehoug en Co, Oslo, 1936.” Dietsche Warande en Belfort (1937/3), 237-238.

Voor een gedetailleerd overzicht van Belpaire’s bijdragen in Vlaamse en Nederlandsche tijschriften, zie Reymenants 2005.