Bibliografie Martinus Nijhoff

De vertalingen van M. Nijhoff zijn opgenomen in het derde deel van zijn Verzameld werk, bezorgd door Gerrit Kamphuis, met medewerking van Gerrit Borgers (Amsterdam: Bert Bakker, 1955). Een tweede, geheel herziene en vermeerderde druk verscheen in 1982 bij dezelfde uitgever. Gegevens over de publicatie- en drukgeschiedenis van de vertalingen, over Nijhoffs bronnen en over de opvoeringsgeschiedenis van het dramatische werk zijn te vinden in de ‘Verantwoording, aantekeningen en bibliografie’ achterin die uitgave (p. 581-608) en voor wat betreft de poëzie in de door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn bezorgde historisch-kritische editie Gedichten (Assen/Maastricht: Van Gorcum, 1993: Monumenta Literaria Neerlandica VII, 1-3) en in de daarop gebaseerde leeseditie van de Verzamelde gedichten (Amsterdam: Bert Bakker, 1990). De geschiedenis van de soldaat en Het verhaal van de vos zijn opgenomen en verantwoord in de door W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn samengestelde bloemlezing De pen op papier. Verhalend, beschouwend proza, dramatische poëzie (Amsterdam: Prometheus/ Bert Bakker, 1994).

Vertalingen in tijdschriften, bundels en bloemlezingen
De gedichten uit Eenige romantische gedichten, naar het Fransch zijn hier niet afzonderlijk vermeld: zie de ‘Aantekeningen’ in M. Nijhoff, Verzameld werk, deel 3.Vermeld worden de vertalingen die werden gepubliceerd gedurende Nijhoffs leven. Voor nagelaten vertalingen: zie de historisch-kritische editie en de daarop gebaseerde leeseditie: M. Nijhoff, Verzamelde gedichten. Tekstverzorging: W.J. van den Akker en G.J. Dorleijn. Amsterdam: Bert Bakker, 1990.

‘Rondeel [naar Villon]’, in: M. Nijhoff, De wandelaar
Amsterdam: W. Versluys, 1916, p. 20
Originele titel: [‘Entens à moy, vray dieu d’amours’] Originele taal: Frans
Eerste uitgave origineel: 15e eeuw

‘De profundis [naar Villon]’
in: De Gids 88, 1924, 1, p. 33.
Originele titel: ‘Lay ou plustots rondeau’
Originele taal: Frans
Eerste uitgave origineel: 1489

‘Twee teksten van Hugo Wolf I en II’, in: Eltheto. Orgaan der N.C.S.V. 79, 1924/1925, 4, p. 101-102.
Originele titel: ‘Auf ein altes Bild’ (van Eduard Mörike), ‘Ach. Des Knaben Augen sind’ (van Lopez de Ubeda)
Originele taal: Duits
Eerste uitgave origineel: 1889, 1891

Jean de la Fontaine
‘De twee duiven’, in: M. Nijhoff, De pen op papier. Haarlem: Joh. Enschedé en Zonen, 1927, p. 27-29.
Originele titel: ‘Les deux pigeons’
Originele taal: Frans
Eerste uitgave origineel: 1679

‘Uit Heine’s “Heimkehr”’, in: Helikon 2, 1932, 7, p. 110.
Originele titel: ‘Die Heimkehr’ (‘Mein Herz, mein Herz ist traurig’)
Originele taal: Duits
Eerste uitgave origineel: 1826

T.S. Eliot
‘De Hippopotamus’, in: De Gids 113, 1950, 7, p. 1-2.
Originele titel: ‘The hippopotamus’
Originele taal: Engels
Eerste uitgave origineel: 1919

T.S. Eliot
‘De hartekreet van J. Alfred Prufrock’, in: De Gids 113, 1950, 7, p. 2-6.
Originele titel: ‘The love song of J. Alfred Prufrock’
Originele taal: Engels
Eerste uitgave origineel: 1915

T.S. Eliot
‘Hoe onbehaaglijk het is Mr Eliot te ontmoeten’, in: De Gids 113, 1950, 7, p. 7.
Originele titel: ‘Five-finger exercises, V: Lines for Cuscuscaraway and Mirza Murad Ali Beg’
Originele taal: Engels
Eerste uitgave origineel: 1935

Menander
Het scheidsgerecht, fragmenten in: Schrijversalmanak voor het jaar 1952. Amsterdam: C.P.J. van der Peet, 1952, p. 63-72 en in: Maatstaf 1, 1953-1954, p 8-10 en 272-282.
Originele titel: ΕΠΙΤΡΕΠΟΝΤΕΣ
Originele taal: Grieks
Eerste uitgave origineel: onbekend

Terug naar artikel >>>