Bibliografie Spanje als vroegmodern Hollywood

Abrahamse, Wouter, Het toneel van Theodore Rodenburgh (1574-1644) (Amsterdam: A.D. & L. Uitgevers, 1997).

Blom, Frans, Podium van Europa. Creativiteit en ondernemen in de Amsterdamse Schouwburg van de zeventiende eeuw (Amsterdam: Querido, 2021).

Blom, Frans, en Olga van Marion, Spaans toneel voor Nederlands publiek (Hilversum: Verloren, 2021).

Couderc, Christophe, ‘Falsa acusación y teatralidad en Laura perseguida de Lope de Vega’, Hipogrifo 3.1 (2015), 7-18.

De Keyser, Paul, ‘Inleiding’, in idem (red.), Drie Brusselsche kluchten uit de zeventiende eeuw (Antwerpen: De Sikkel, 1925), 7-35.

Dumas, Catherine, ‘Lope de Vega et ses adaptations Françaises. Le traitement dramatique et la réappropriation culturelle dans trois tragi-comédies de Rotrou’, Anuario Lope de Vega. Texto, literatura, cultura 23 (2017), 104-130.

Floeck, Wilfried, ‘Las Mocedades del Cid’ von Guillén de Castro und ‘Le Cid’ von Pierre Corneille. Ein neuer Vergleich (Proefschrift Rhenische Friedrich-Wilhelms-Universität, 1969).

Fuyter, Leonard de, ‘Roem Vaarzen, Op de Gedwongen Vrient, Van Izaak Vos’, in Isaak Vos, Lope de Vega Carpioos Gedwongen Vrient (Amsterdam: Ian van Hilten, 1646), fol. A2v, Ex. Universiteitsbibliotheek Leiden, 1090 B 48.

Heynck, Dirck, Veranderlyk geval, of Stantvastige liefde: Bly-spel (Amsterdam: Jacob Lescaille, 1663), Ex. Universiteitsbibliotheek Leiden, 1089 B 31: 3.

Jautze, Kim, Leonor Álvarez Francés en Frans Blom, ‘Spaans theater in de Amsterdamse Schouwburg (1638-1672). Kwantitatieve analyse van de creatieve industrie van het vertalen’, De Zeventiende Eeuw 32.1 (2016), 12-39.

Lope de Vega y Carpio, Félix, Arte nuevo de hacer comedias en este tiempo (Alicante: Biblioteca Virtual Miguel de Cervantes, [1609] 2003).

——-, Der beklägliche Zwang (1661), Ex. HAStK – Historisches Archiv der Stadt Köln, Best. 7020 Handschriften (W*), 303.

Marion, Olga van, en Tim Vergeer, ‘Spain’s Dramatic Conquest of the Dutch Republic: Rodenburgh as a Literary Mediator of Spanish Culture’, De Zeventiende Eeuw 32.1 (2016), 40-60.

Monroy y Silva, Cristobál de, Las mudanças de la fortuna y firmezas del amor, in Doze comedias las mas famosas que asta aora han salido de los meiores y mas insignes poetas: tercera parte (Lissabon: Antonio Alvarez?, 1649), 71-110, Ex. Biblioteca nacional, R/10991.

Pels, Andries, De Gelukte list, óf bedrooge Mof (Amsterdam: Albertus Magnus, 1689), Ex. Universiteitsbibliotheek Leiden, 1099 D 40.

Rodenburgh, Theodore, Hertoginne Celia en Grave Prospero (Amsterdam: J.P. Wachter, 1617), Ex. Universiteitsbibliotheek Leiden, 1090 B 1: 3.

Rodríguez Pérez, Yolanda, ‘Neem liever een Spaans spel’. Nieuw onderzoek naar het Spaanse toneel op de Noord- en Zuidnederlandse planken in de zeventiende eeuw’, De Zeventiende Eeuw 32.1 (2016), 2-11.

——-, ‘Introduction: On Hispanophobia and Hispanophilia across time and space’, in idem (red.), Literary Hispanophobia and Hispanophilia in Britain and the Low Countries (1550-1850), Heritage and Memory Studies 10 (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2020), 11-45.

Veldhorst, Natascha, De perfecte verleiding. Muzikale scènes op het Amsterdams toneel in de zeventiende eeuw (Amsterdam: Amsterdam University Press, 2004).

Vergeer, Tim, ‘Recasting a Comedia by Calderón: Parallel Adaptations of El mayor encanto, amor in Brussels and Amsterdam, c. 1670’, Anuario Calderoniano 13 (2020a), 317-341.

——-, ‘A Theatrical Whodunit II: Was This Sherlock Mistaken?’, Leiden Arts in Society Blog (2020b). https://www.leidenartsinsocietyblog.nl/articles/a-theatrical-whodunit-ii

——-, ‘The Lion, the Witch, and the Monkey: Animal Metamorphosis in the Dutch-Language Adaptations of Calderón’s El mayor Encanto, amor, c. 1670’, Journal of the LUCAS Graduate Conference 8 (2020c), 93-115.

——-, The Theatre of Emotions: The Success of Spanish Drama in the Low Countries (1617-1672) (Proefschrift Universiteit Leiden, 2022).

Vos, Isaak, ‘Triomph Gesangh over het Siciliaans Verwarde hof, bemachtight en overgelevert, in dees’ verwarde Eeuw, aen ’t Hollandts: door Lyon de Fuyter’, in Leonard de Fuyter, Lope de Vega Carpioos Verwerde-hof (Amsterdam: Johannes Jacot, 1647), fols. *2v-*3r, Ex. Universiteitsbibliotheek Amsterdam, OK 63-9786.

Vrye Lief-hebbers der Rymer-Konste binnen Brussel, Het Leven is maer droom: bly-eyndigh treur-spel, vertoont in de wonderlycke Op-voedinghe van Sigismundus, Prince van Polen (Brussel: Jan Mommaert, 1647), Ex. Universiteitsbibliotheek, 1097 F 91.

Terug naar artikel >>>