Informatie voor auteurs

Het Vertalerslexicon geeft inzicht in de rol van vertalers en vertalingen in het literaire en culturele leven van het Nederlandse taalgebied door middel van artikelen over individuele vertalers en thematische artikelen.

In eerste instantie ligt de focus op reeds overleden vertalers, die worden gepresenteerd met een biografie, portret en bibliografie. De artikelen worden geschreven door (vak)deskundigen (academici, gevestigde vertalers, literaire recensenten, promotiestudenten of excellente masterstudenten) en zijn het resultaat van fundamenteel wetenschappelijk onderzoek, grondig speurwerk in archieven en interviews met personen die de vertalers of familie van de vertalers gekend hebben.

De overwegingen om een vertaler met een eigen biografisch artikel op te nemen in het lexicon kunnen de volgende zijn:
• De omvang van het vertaaloeuvre (aantal vertaalde titels in verhouding tot het tijdperk)
• De inhoud van het vertaaloeuvre (werk van belangrijke auteurs)
• Het cultuurhistorische belang van het vertaaloeuvre (het belang van de vertalingen voor de ontwikkeling van de Nederlandse literatuur, taal, mentaliteits- en wetenschapsgeschiedenis)
• De schrijver als vertaler (bekende Nederlandse auteurs die ook actieve vertalers waren en een vruchtbare uitwisseling met buitenlandse literatuur hadden door hun vertaalwerk)
• De positie en functie van een vertaler in het literaire veld.

Naast de artikelen over individuele vertalers worden er ook auteurs gezocht voor thematische artikelen. Hierbij kan gedacht worden aan artikelen over vertalingen van specifieke genres: kinder- en jeugdliteratuur, misdaadliteratuur, drama etc. Ook zal er aandacht worden besteed aan institutionele fenomenen zoals vertaalprijzen en uitgevers die series met buitenlandse literatuur uitgeven (bijv. de Russische Bibliotheek van Van Oorschot). Andere potentiële onderwerpen zijn vertalingen uit specifieke taalgebieden en/of tijdvakken, vertaalopvattingen door de eeuwen heen, Nederlandse bijbelvertalingen en vertalingen van andere religieuze geschriften.

De kopijrichtlijnen zijn rechtsboven deze pagina te vinden. Na het klikken op de link wordt het document geopend op uw computer.
De richtlijnen voor artikelen over vertalers zijn ook hier te vinden, als webpagina.

Terug naar overzicht >>>