Jeanette den Toonder

Jeanette den Toonder is Universitair Docent bij de opleiding Europese Talen en Culturen aan de Rijksuniversiteit Groningen. Haar onderzoeksgebied is Franse en Franstalige moderne letterkunde, en haar onderzoeksinteresses betreffen met name migranten- en minderhedenliteratuur in Québec en Frankrijk, met aandacht voor de migrantenschrijver als cultuurbemiddelaar, transculturaliteit, gender representaties in literatuur, autofictie, representatie van ruimte en mobiliteit.

Artikelen van Jeanette den Toonder in het lexicon:
Dr. Elly Jaffé Prijs

Terug naar overzicht auteurs >>>