Lotte Jensen

Lotte Jensen is hoogleraar Nederlandse literatuur- en cultuurgeschiedenis aan de Radboud Universiteit Nijmegen. Ze promoveerde op onderzoek naar achttiende en negentiende-eeuwse vrouwelijke journalistes en vrouwentijdschriften in Nederland. Haar publicaties bestrijken een breed terrein, zoals vrouwelijk schrijverschap, persgeschiedenis, nationalisme, Napoleon en rampverwerking. Ze publiceerde o.a. De verheerlijking van het verleden. Helden, liter atuur en natievorming in de negentiende eeuw (2008), Verzet tegen Napoleon (2013), Vieren van vrede. Het ontstaan van de Nederlandse identiteit 1648-1815 (2016), en Wij tegen het water (2018). In 2019 publiceerde ze samen met Rick Honings de literatuurgeschiedenis Romantici en revolutionairen. Literatuur en schrijverschap in de 18de en 19de eeuw in Nederland. Meer informatie over haar werkzaamheden en publicaties: www.lottejensen.nl.

Artikelen van Lotte Jensen in het lexicon:
Estella Dorothea Salomea Hertzveld (1837-1881)

Terug naar overzicht auteurs >>>