Riet Schenkeveld-van der Dussen

Maria A. Schenkeveld-van der Dussen (1937). Em. Hoogleraar Nederlandse letterkunde 1550-1850 aan de Universiteit Utrecht. Auteur van o.m. Dutch Literature in the Age of Rembrandt (1991), hoofdredacteur en co-auteur van Met en zonder lauwerkrans. Schrijvende vrouwen uit de vroegmoderne tijd 1550-1850 (1997), i.s.m. M.H. Schenkeveld editeur van Elize. Roman van Elisabeth Johanna Hasebroek (2004), Elisabeth Johanna Hasebroek: vertaalster om godswil’, Filter, 13:3, 2006, p. 13-20 (het lemma is een gecorrigeerde en uitgebreide versie van dit artikel), i.s.m. Willemien B. de Vries, Zelfbeeld in gedichten. Brieven over de poëzie van Jan Six van Chandelier. 2007, ‘Goed te lezen, ongelezen, nauwelijks te lezen. Delille’s L’Homme des champs vertaald door Brinkman-van Streek en haar concurrent Bilderdijk’. In: Wim van Anrooij en Paul Hoftijzer (red.) Lezen in de lage landen. Studies over tien eeuwen leescultuur. 2017, p. 109-114.

Artikelen van Riet Schenkeveld-van der Dussen in het lexicon:
Elisabeth Johanna Hasebroek (1811-1887)

Terug naar overzicht auteurs >>>