Ton van Kalmthout

Ton van Kalmthout studeerde Nederlandse Taal- en Letterkunde en promoveerde op het proefschrift Muzentempels. Multidisiciplinaire kunstkringen in Nederland, 1880-1914 (Verloren, 1998). Hij is als senior-onderzoeker literatuurgeschiedenis werkzaam bij het Huygens Instituut voor Nederlandse Geschiedenis van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen in Amsterdam. Daar doet hij onderzoek naar de internationale verspreiding en receptie van literatuur, onder meer in het kader van de NWO-projecten Circulation of Dutch Literature (CODL) en Eastbound. The Distribution and Reception of Translations and Adaptations of Dutch-language Literature, 1850-1990. Recentelijk redigeerde hij met Elke Brems en Orsolya RĂ©thelyi: Doing Double Dutch: The International Circulation of Literature from the Low Countries (Leuven University Press, 2017), en met Rick Honings en Gijbert Rutten: Language, Literature and the Construction of a Dutch National Identity, 1780-1830 (Amsterdam University Press, 2018).

Artikelen van Ton van Kalmthout in het lexicon:
Martin J. Premsela (1896-1960)

Terug naar overzicht auteurs >>>