Bibliografie Alice van Nahuys

Over Alice van Nahuys
Haasse, Hella. 1967. “In memoriam Alice von Eugen-Nahuys”, De UitgeverMaandblad van de Nederlandse Uitgeversbond, 47:3, p. 86–87.

Naaijkens, Ton. 2013. “Een grote, gesoigneerde vrouw. Alice van Nahuys als vertaler”, in: Filter, tijdschrift over vertalen, jg. 20, nr. 4, p. 36-43.

Van Alice van Nahuys (Oorspronkelijk werk)
Nahuys, Alice van. 1924. “Iets over vertalen”, Leven en werken. Maandblad voor meisjes & vrouwen [onder leiding van E.C. Knappert en Annie Salomons, Mij. v. Goede en Goedkoope Lectuur Amsterdam], afl. 5, rubriek Onze Tribune, p. 366–367.

Nahuys, Alice van. 1955. “Woord vooraf”, in: A. Querido, Anthonie Donker & Th. Wink, Emanuel Querido. De mens/de schrijver/de uitgever. Amsterdam: Querido’s Uitgeversmij.

Terug naar artikel >>>