Bibliografie J.A. Sandfort

Opmerking bij bibliografie van vertalingen van J.A. Sandfort
De, chronologisch opgestelde, bibliografie kwam tot stand op basis van Brinkman’s Catalogus, aangevuld met de titels die, omdat zij werden gerekend tot de pulpliteratuur, niet in Brinkman’s zijn opgenomen, maar die wel worden vermeld in Börger 1992, p. 98-103 en in de catalogus van de Koninklijke Bibliotheek. In die laatste categorie vallen de boekjes die Internationale Romanuitgeverij te Groningen op de markt bracht in de Miniatuurreeks. De door Sandfort vertaalde hoorspelen zijn hier achterwege gelaten.

Over J.A. Sandfort
Anoniem. 1990. ‘J.A. Sandfort 1893-1959’, in: NRC Handelsblad, 9 februari 1990.

Altena, Peter. 1990. ‘Céline, J.A. Sandfort’, in: Camera obscura. Uitzending KRO Radio, zaterdag 24 februari 1990. Transcriptie in collectie I. Börger.

Altena, Peter. 1998. ‘“Alsof het daglicht hem stoorde”. Over Rabelais-vertaler J.A. Sandfort (1893-1959)’, in: Faicts & Dicts 14 (oktober), p. 2-12 en 15 (december), p. 2-9.

Altena, Peter. 2007. ‘Het huis en het einde van Joop Sandfort, in leven vertaler van Rabelais’. Tekst van een voordracht gehouden op het ‘Vrolijke afscheidsfeest van de Rabelais-club “Fay ce que vouldras” d.d. 25 augustus 2007 in Ooij. Transcriptie in collectie P. Altena.

Altena, Peter en Michel Uyen. 1989. ‘Voyage en Hollande’, in: Acte du Colloque Internationale de Londres L.F. Céline. Tusson/Paris, p. 23-40

Börger, Iris. 1992. J.A. Sandfort. Monografieën van Nederlandse vertalers in de eerste helft van de twintigste eeuw, deel I. Doctoraalscriptie. Amsterdam: Instituut voor Vertaalwetenschap.

Holierhoek, Jeanne. 2013. ‘Zonder techniek. Een eenzame ploeteraar: J.A. Sandfort’, in: http://jeanneholierhoek.blogspot.com (2013/11).

Kuipers, Reinold. 1990. Gerezen wit. Notities bij boekvormelijks en zo. Amsterdam: Querido.

Sanders, Mathijs. 2016. Europese papieren. Intellectueel grensverkeer tijdens het interbellum. Nijmegen: Vantilt.

Uyen, Michel en Peter Altena. 1989. L.-F. Céline. Le questionnaire Sandfort, précédé de neuf lettres inédites de Céline à J.A. Sandfort. Paris: Librairie Monnier.

Van J.A. Sandfort (Oorspronkelijk werk)
J.A.S. ‘De mutatie-theorie en het Dolicho-blonde of Noorsche ras’, in: Wetenschappelijke Bladen 1927, 1, p. 286-303.

J.A.S. ‘Het Dolicho-blonde ras en de Arische beschaving’, in: Wetenschappelijke Bladen 1927, 2, p. 63-81.

J.A. Sandfort, ‘Een nieuwe consumptie-theorie’, in: De Socialistische Gids 12, 1927, 976-992.

J.A. Sandfort, ‘Sabotage en de ingenieurs. Bewerkt door J.A. Sandfort’, in: Klassenstrijd 1928, p. 278-283.

Terug naar artikel >>>