Bibliografie M.A. Schwartz

Van M.A. Schwartz (Oorspronkelijk werk)

Schwartz, M.A. 1914. Voorbereidend hooger onderwijs. Leeuwarden: Meijer & Schaafsma.

Schwartz, M.A. 1917. Erechtheus et Theseus apud Euripidem et Atthidographos. Leiden: van Doesburgh [dissertatie Leiden].

Schwartz, M.A. & E. Slijper. 1931. Griekse grammatica. Groningen: Wolters.

Schwartz, M.A. & E. Slijper. 1932. Oefeningen bij de Griekse grammatica. Groningen: Wolters.

Schwartz, M.A. 1941. “Dèr Mouw – Adwaita”. in: Algemeen Nederlandsch Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, 34, 86–92.

Schwartz, M.A. voor 1954. Aantekeningen bij Plato’s Phaedo. Haarlem: Tjeenk Willink.

Schwartz, M.A. voor 1954 Aantekeningen bij Plato’s Symposion. Haarlem: Tjeenk Willink.

Schwartz, M.A. 1954. “Levensbericht van Ezechiël Slijper”. In Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1954–55, 83–85, via http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003195401_01/_jaa003195401_01_0011.php

Schwartz, M.A. 1956.Vreemde woorden. Griekse en Latijnse woord-elementen in het Nederlands verklaard en toegelicht. Amsterdam: Elsevier.

Schwartz, M.A. ‘zomer 1972’. Dierkunde. Beknopte Leergang. Ongepubliceerd, gebrocheerd, kopieën van netschrift, 16 pagina’s, 13 diergedichten.

Schwartz, M.A. 1996. Van de hak op de tak. Herinneringen van M.A. Schwartz. Opgetekend in 1972-73: 50 exemplaren in eigen beheer.

Meer, F. van der & M.A. Schwartz 1952. Beknopte atlas van de westerse beschaving. Amsterdam/Brussel: Elsevier.

Meer, F. van der & M.A. Schwartz. 1952. Schoolatlas van de westerse beschaving. Ten gebruike bij het vhmo. Amsterdam [etc.]: Elsevier

Meer, F. van der & M.A. Schwartz. 1957. Panorama van de westerse beschaving. Amsterdam [etc.]: Elsevier.

Van M.A. Schwartz ( Oorspronkelijk werk, ongepubliceerd)

Schwartz, M.A. (waarschijnlijk) voor januari 1944, zeventien Nederlandse gedichten en drie Latijnse versregels. In Notitieboekje en kwarto schrift in bezit van Jurriaan Röntgen.1

1. Een boekje van 15 x 9 cm met harde kaft, handgeschreven: 16 Nederlandse gedichten en de drie Latijnse versregels; daarnaast ook enkele aforismen en een gedicht van Schwartz sr. Vroegst dateerbare items hierin zijn de vertalingen van Maarten Maartens, vóór 1935 (zie hieronder), laatst dateerbare een gedicht van 17 december 1943, op de verjaardag van W. Schermerhorn, geschreven in Beekvliet. De gedichten zijn bijna allemaal sonnetten of in kwatrijnen; veel zijn rechts als kladversie geschreven en links net. Negen van de zestien gedichten in dit boekje schreef Schwartz over in een kwarto schrift, gemarmerd, met harde kaft, dat hij eind 1943 in Beekvliet voor zijn dochter Janneke maakte, met ook gedichten van anderen. Daarin staat nog één gedicht van hemzelf dat niet in het notitieboekje voorkomt. Janneke voegde na haar vaders dood eigenhandig nog vier gedichten uit het notitieboekje toe.

Terug naar artikel>>>