Bibliografie M.A. Schwartz

Van M.A. Schwartz (Oorspronkelijk werk)

Schwartz, M.A. 1914. Voorbereidend hooger onderwijs. Leeuwarden: Meijer & Schaafsma.

Schwartz, M.A. 1917. Erechtheus et Theseus apud Euripidem et Atthidographos. Leiden: van Doesburgh [dissertatie Leiden].

Schwartz, M.A. & E. Slijper. 1931. Griekse grammatica. Groningen: Wolters.

Schwartz, M.A. & E. Slijper. 1932. Oefeningen bij de Griekse grammatica. Groningen: Wolters.

Schwartz, M.A. 1941. “Dèr Mouw – Adwaita”. in: Algemeen Nederlandsch Tijdschrift voor Wijsbegeerte en Psychologie, 34, 86–92.

Schwartz, M.A. voor 1954. Aantekeningen bij Plato’s Phaedo. Haarlem: Tjeenk Willink.

Schwartz, M.A. voor 1954 Aantekeningen bij Plato’s Symposion. Haarlem: Tjeenk Willink.

Schwartz, M.A. 1954. “Levensbericht van Ezechiël Slijper”. In Jaarboek van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde 1954–55, 83–85, via http://www.dbnl.org/tekst/_jaa003195401_01/_jaa003195401_01_0011.php

Schwartz, M.A. 1956.Vreemde woorden. Griekse en Latijnse woord-elementen in het Nederlands verklaard en toegelicht. Amsterdam: Elsevier.

Schwartz, M.A. ‘zomer 1972’. Dierkunde. Beknopte Leergang. Ongepubliceerd, gebrocheerd, kopieën van netschrift, 16 pagina’s, 13 diergedichten.

Schwartz, M.A. 1996. Van de hak op de tak. Herinneringen van M.A. Schwartz. Opgetekend in 1972-73: 50 exemplaren in eigen beheer.

Meer, F. van der & M.A. Schwartz 1952. Beknopte atlas van de westerse beschaving. Amsterdam/Brussel: Elsevier.

Meer, F. van der & M.A. Schwartz. 1952. Schoolatlas van de westerse beschaving. Ten gebruike bij het vhmo. Amsterdam [etc.]: Elsevier

Meer, F. van der & M.A. Schwartz. 1957. Panorama van de westerse beschaving. Amsterdam [etc.]: Elsevier.

Terug naar artikel>>>