Bibliografie Margaretha Meyboom

Voor een gedetailleerder overzicht van Meybooms vertaalwerk, zie de scriptie van Sent Marks.
Onderstaande is een selectie van werken over en van Meyboom.

Over Margaretha Meyboom
Broomans, Petra. 2001. “Scandia i Nederländerna. Om Margaretha Meijboom och hennes nordiska tidskrifter.” Tijdschrift voor Skandinavistiek Vol 22, no 1: 155-167.

Cannegieter, H.G. 1925. “Karakterschets. Margaretha Meyboom.” Morks-Magazijn Vol 27: 3-4.

Duyvendak, Lizet. 2001. Meijboom, Margaretha Anna Sophia. In: Biographisch woordenboek van Nederland Vol 5, 332. Den Haag: Instituut voor Nederlandse Geschiedenis.

Duyvendak, Lizet and Diederik Grit. 2004. “Margaretha Meyboom. Not only a translator.” In I have heard about you, edited by Suzan van Dijk e. a., 324-330. Hilversum: Uitgeverij Verloren.

Marks, Sent. 2000. Margaretha Meyboom (1856-1927). En eldsjäl för den nordiska litteraturen i Nederländerna. En inventering av Meybooms litterära aktiviteter. Skandinavistiek Groningen. Ongepubliceerd scriptie.

Poldervaart, Saskia. 1994. “Margaretha Meijboom en Westerbro. Coöperatieve huishouding als feministisch ideaal.” In: Jaarboek voor Vrouwengeschiedenis Vol 14. Amsterdam: Stichting beheer IISG, 46-60.

De Vrieze, Stine. 1979. “Selma Lagerlöf och Margaretha Meyboom.” In: Lagerlöfstudier 6. Edited by Lagerlöf-sällskapet. (red. Bengt Ek e. a.). Lund: Bröderna Ekstrands Tryckeri, 101-114.

Van Margaretha Meyboom
(Oorspronkelijk werk)
Meyboom, M. 05.08.1898. “Kijkjes op de tentoonstelling van vrouwenarbeid. XI. Op het terrein. Een les in het koken met de hooikist aan de soldaten.” Het Nieuws van den Dag: kleine courant, 2.

Meyboom, Margaretha. 1899. Open brief aan Freule Anna De Savornin Lohman naar aanleiding van haar brochure “De liefde in de vrouwenkwestie”. Amsterdam: Becht.

Meyboom, Margaretha. 1900. De geschiedenis van De Wekker. Amsterdam: Becht.

Margaretha Meyboom, Henri Logeman en Dien Logeman-van der Willigen (red.). 1904. Scandia. Maandblad voor Scandinavische Taal en Letteren. (Bijblad van “Lente”) Groningen: Römelingh.

 Meyboom, Margaretha (red). 1905-1906. Scandinavië-Nederland. Tijdschrift voor Nederlandsche en Scandinavische Taal, Letteren en Kultuur. Red. Margaretha Meyboom. Amsterdam: Versluys.

Meyboom, Margaretha. 1908. “De Scandinavische Bibliotheek.” Eigen haard 34, 822-824.

Meyboom, Margaretha. 1911. “Skandinavische litteratuur in Nederland.” De Boekzaal 5, 45-49.

Meyboom, Margaretha en Ingeborg Tvede. 1907. Leercursus voor het Deensch. Met spreekoefeningen in geluidschrift. Groningen: Noordhoff.

Meyboom, Margaretha. 1919. Selma Lagerlöf. (=Skandinavische Bibliotheek, red. H. Logeman) Leiden 1919: Sijthof.

Meyboom, Margaretha. 1919. Bjørnstjerne Bjørnson. (=Mannen en vrouwen van beteekenis in onze dagen, dl. 41, afl. 7) Haarlem: Tjenk Willink.

Meyboom, Margaretha. 1923. Van en over liefde. Amsterdam: Becht.

Terug naar artikel >>>