Goffe Jensma

Goffe Jensma (1956) is cultuurhistoricus. Hij studeerde in Groningen geschiedenis en filosofie en promoveerde in de godgeleerdheid en godsdienstwetenschap (cum laude). Tegenwoordig is hij hoogleraar Friese taal- en letterkunde aan de Rijksuniversiteit Groningen. Zijn onderzoek beweegt zich op het terrein van wetenschaps- en universiteitsgeschiedenis en momenteel meestal op dat van Friese letterkunde en Friese cultuurgeschiedenis.

Artikelen van Goffe Jensma in het lexicon:
De Obe Postma-prijs

Terug naar overzicht auteurs >>>