Ingrid Wikén Bonde

Ingrid Wikén Bonde begon haar loopbaan als assistente Nederlands aan het Instituut voor Duits aan de Universiteit van Stockholm (1967-1972). In 1972 werd ze ‘buitenlands lector’, vervolgens in 1978 universitair docent Nederlands. Ze promoveerde in 1997 op een proefschrift over de receptie van de Nederlandse literatuur in Zweden en werd in 1998 universitair hoofddocent met ius promovendi. Naast haar docentschappen vervulde ze bestuursfuncties en heeft ze literair werk vertaald uit het Nederlands, Afrikaans, Duits, Engels en Frans van onder andere Louis Paul Boon, Multatuli, Breyten Breytenbach, Annie M.G. Schmidt, Cees Nooteboom, Harry Mulisch, Stefan Hertmans, Roxane van Iperen en Sigmund Freud. Voor het Zweedse vertalerslexicon (Svenskt översättarlexikon) schreef ze verschillende vertalersportretten. Ze ontving voor haar vertaalwerk verschillende prijzen, waaronder de Martinus Nijhoffprijs (1979).

Artikelen van Ingrid Wikén Bonde in het lexicon:
Martha Adriana Muusses (1894-1981)

Terug naar overzicht auteurs >>>